قلب و بیماری های قلبی

قلب و بیماری های قلبی

قلب و بیماری های قلبی عملکرد قلب قلب یک پمپ است. قلب یک عضو عضله ای به اندازه مشت فرد است که در ناحیه ی وسط سینه و کمی متمایل به چپ قرار گرفته است. قلب به دو قسمت راست و چپ تقسیم شده است. این تقسیم  قلب، از ترکیب شدن خون غنی از اکسیژن […]