کنگره جراحی سینه و بادی کانتورینگ

انتشار این مطلب

کنگره جراحی سینه و بادی کانتورینگ

کنگره جراحی سینه و بادی کانتورینگ با حضور پزشکان متخصصص در تاریخ 14 الی 15 بهمن 1401 در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. در این کنگره آخرین تکنولوژی ها و تکنیک های روز دنیا در حوزه جراحی های زیبایی ارائه گردید.

دپارتمان های پزشکی تشخیصی، بیمارستانی، زیبایی و تولیدی گروه KMT نیز با حضور در این کنگره آخرین دستاوردهای خود در این زمینه را به نمایش گذاشتند.

مطالب بیشتر