تفاوت ماسک جراحی و N95

انتشار این مطلب

تفاوت ماسک جراحی و N95

تفاوت ماسک جراحی و N95


 

ماسک N95

 

 

ماسک جراحی

 

مقاوم به مایعات و محافظت علیه قطرات بزرگ و پاشیده شدن مایعات بدنی یا سایر مایعات پرخطر این ماسک همچنین از سایر افراد در برابر تنفس فرد ماسک زننده محافظت میکند.

کاهش تماس فرد با ذرات کوچک معلق در هوا و قطرات بزرگ (ذرات غیر روغنی)

مورد مصرف

شل

سفت

چفت شدگی روی صورت

محافظت کافی در برابر استشمام ذرات ریز هوایی ایجاد نمیکند، در برابر قطرات بزرگ محافظت کافی ایجاد میکند

حداقل 95% ذرات هوایی کوچک و بزرگ را پالایش میکند

پالایش

در هنگام دم هوا از کناره های ماسک وارد میشود

در صورتی که ماسک به درستی چفت شده باشد در هنگام دم میزان بسیار کمی هوا وارد میشود

نشت

یک بار مصرف است و بعد از هر بار مواجهه با بیمار باید دور ریخته شود

در حالت ایده آل باید بعد از هر مواجهه با بیمار یا ذرات معلق در هوا دور ریخته شود همچنین

در صورت تغییر شکل دادن یا آسیب دیدن خیس شدن به وضوح کثیف شدن در صورتی که دیگر قابل چفت شدن نباشد اگر تنفس در آن سخت شود یا با خون ترشحات تنفسی و سایرمایعات بدنی آلوده شده باشد باید دور ریخته شود

محدودیت مصرف
Refrence: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

مطالب بیشتر

14 نوامبر، روز جهانی دیابت
اخبار

23 آبان، روز جهانی دیابت

روز جهانی دیابت در سال 1991 در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده در مورد تهدیدهای جدی ناشی از دیابت ایجاد شد. روز جهانی دیابت در سال