حضور شرکت خسرو مدیسا طب در سی و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

سی و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

29 خرداد لغایت 1 تیرماه 1402 مرکز همایشهای بین المللی رازی، تهران شرکت خسرومدیساطب در سی و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران به معرفی آخرین خدمات و محصولات خود در این حوزه پرداخت. این کنگره در مرکز همایش های بین المللی رازی واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ 29 خردادماه لغایت […]