هشتمین گردهمایی جراحان قلب در مرکز همایش‌های بیمارستان قلب شهید رجایی

هشتمین گردهمایی جراحان قلب در مرکز همایش‌های بیمارستان قلب شهید رجایی

24 الی 26 خردادماه 1402 مرکز همایشهای بیمارستان قلب شهید رجایی، تهران گروه خسرومدیساطب در هشتمین گردهمایی جراحان قلب در مرکز همایشهای بیمارستان قلب شهید رجایی در تاریخ 24 الی 26 خردادماه 1402 حضور یافت و خدمات، محصولات، تجهیزات و تحقیقات خود را با متخصصین و جراحان قلب و عروق در این همایش مطرح نمود.