نشست تخصصی معرفی روش های نوین گندزدایی و کنترل بیوفیلم در خطوط آبرسانی در صنعت طیور

بیوفیلم

3 خرداد ماه 1402 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور شرکت خسرو مدیسا سلامت با همکاری اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج در 3ام خردادماه 1402 نشستی تخصصی با موضوع “معرفی روش های نوین گندزدایی و کنترل بیوفیلم در خطوط آبرسانی در صنعت طیور” را با حضور مدرسین “دکتر محمد زاهد شیخ عباسی” کلینیسین بخش خصوصی و […]