کارگاه آموزشی معرفی محصولات مصرفی BD

BD consumer products introduction workshop

3 اسفند 1401 بیمارستان آراد تهران جلسه آموزش گروهی بیمارستان آراد با موضوع معرفی شرکت KMT، محصولات مصرفی دپارتمان BD در تاریخ 3 اسفند ماه 1401 با حضور 20 نفر از پرستاران شیفت شب و صبح این بیمارستان برگزار گردید. این کارگاه آموزشی در خصوص معرفی آنژیوکت سیفتی و نحوه استفاده از آن و با […]