هشتمین کنگره مراقبت های ویژه

انتشار این مطلب

هشتمین کنگره مراقبت های ویژه

هشتمین کنگره مراقبت های ویژه در تاریخ 21 الی 23 دی ماه 1401 با حضور پزشکان متخصص در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار گردید.

دپارتمان پزشکی تشخیصی گروه KMT نیز با حضور در این کنگره آخرین تجهیزات پزشکی تشخیصی و مصرفی خود را به نمایش گذاشت.

مطالب بیشتر