فرصت‌های شغلی

محل کار:
دسته‌بندی:
ساعت کاری:
کارشناس فروش تجهیزات پزشکی
دسته‌بندی: بیمارستانی و اتاق عمل
کارشناس تحقیق و توسعه(R&D)
دسته‌بندی: پزشکی تشخیصی
کارشناس پشتیبانی فروش آنلاین
دسته‌بندی: سلامت خانواده
کارشناس ارشد برنامه ریزی استراتژیک (برنامه بودجه)
دسته‌بندی: سلامت خانواده
نماینده علمی (مدرپ)
دسته‌بندی: پوست و زیبایی
کارشناس لجستیک - آقا
دسته‌بندی: پزشکی تشخیصی
کارشناس حسابداری
دسته‌بندی: بهداشت محیط و مدیریت بحران
کارشناس بازرگانی داخلی و خارجی
دسته‌بندی: سلامت خانواده